1. Tên đơn vị:Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ:60 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:(057) 3841727
 Thư điện tử:dtnttinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://dtnttinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
2. Tên đơn vị:Trường PTDT Nội huyện Sông Hinh
 Địa chỉ:Thị trấn Hai Riêng-Sông Hinh- Phú Yên
 Điện thoại:057
 Thư điện tử:ptdtnt.songhinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://dtntsonghinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết