1. Tên đơn vị:Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên
 Địa chỉ:02 Phan Lưu Thanh- P7- Tuy Hòa –Phú Yên
 Điện thoại:057 3842196
 Thư điện tử:niemvui@phuyen.edu.vn
 Website 
 
2. Tên đơn vị:Trung Tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên
 Địa chỉ:114 Lê Trung Kiên,P 2,TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3824721 – 057.3829437 – 057.3826020
 Thư điện tử:dt@gdtxphuyen.edu.vn; ttgdtx@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://www.gdtxphuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
3. Tên đơn vị:Trung tâm GDNN-HN Tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ:50 An Dương Vương-TP Tuy Hòa-Phú Yên
 Điện thoại:057.3825986
 Thư điện tử:ttktthhntinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết