Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Tuy Hòa
 Địa chỉ:353 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp Tuy Hoà, Phú Yên
 Điện thoại:057.3823042
 Thư điện tử:pgddttuyhoa@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddttuyhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
 Địa chỉ:Thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3578661, 057.3578657, Fax: 057.3578661.
 Thư điện tử:pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddttayhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa
 Địa chỉ:Hòa Vinh- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:0573531072 hoặc 0573531074 hoặc 0573531075.
 Thư điện tử:pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
 Địa chỉ:Thị trấn Hai Riêng- Sông Hinh - Phú Yên
 Điện thoại:057.3858120
 Thư điện tử:pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtsonghinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa
 Địa chỉ:01 Trần Hưng Đạo – Khu phố Trung Hòa - thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa.
 Điện thoại:057 3861.224
 Thư điện tử:pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtsonhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa
 Địa chỉ:Hòa Định- Phú Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:057 8886549
 Thư điện tử:pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtphuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
 Địa chỉ:Thị trấn Chí Thạnh- Tuy An - Phú Yên
 Điện thoại:057 3865235
 Thư điện tử:pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddttuyan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân
 Địa chỉ:Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:057 3872136
 Thư điện tử:pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtdongxuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã Sông Cầu
 Địa chỉ:Đường Lê Thành Phương, KP Long Hải Bắc, TT Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên.
 Điện thoại:3875212; fax: 057 3875212;
 Thư điện tử:pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết