Văn bản liên quan
Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo thời gian kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số 06 - Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên năm 2019
Ngày ban hành:
08/03/2019
Ngày hiệu lực:
08/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực