Văn bản liên quan
Triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các đơn vị Ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
17/06/2013
Ngày hiệu lực:
17/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo Tin học, Ngoại ngữ năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2013 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực