Sát nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hồ sơ
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên hoặc Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên hoặc Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc qua hệ thống bưu chính.
Kết quả thực hiện

Quyết định sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan được ủy quyền Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng Toàn tỉnh
Trình tự thực hiện

- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện gửi hồ sơ sáp nhập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc sáp nhập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

+ Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập.

- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

+ Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên xây dựng đề án sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, gửi hồ sơ sáp nhập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

+ Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với việc giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên:

+ Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

+ Bước 2: Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Công văn đề nghị sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên01
- Đề án sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên01
- Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.01
- Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Việc sáp nhập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định, cụ thể như sau:

Giám đốc trung tâm:

+ Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.

+ Giám đốc là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Phó giám đốc: Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Giáo viên: Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục chính quy, cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ th6ng;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, cụ thể như sau:

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có biển hiệu của trung tâm. Biển hiệu của trung tâm gồm những nội dung chính sau đây: Phía trên bên trái: tên cơ quan quản lý trực tiếp trung tâm; Phía giữa: tên trung tâm; Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có các thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm theo yêu cầu của việc thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

+ Thiết bị giáo dục và sách, tạp chí tại thư viện phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.

Yêu cầu, điều kiện để giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi