Văn bản liên quan
Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều chỉnh thời gian khai mạc và danh sách giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh đợt 2 năm 2013
Ngày ban hành:
12/06/2013
Ngày hiệu lực:
12/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập cán bộ lập kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2014
Ngày ban hành:
10/06/2013
Ngày hiệu lực:
10/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát hành vở"Luyện tập viết đúng viết đẹp" cấp tiểu học năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
10/06/2013
Ngày hiệu lực:
10/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực