Văn bản liên quan
Hoàn thành cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu và thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thực trạng và đề xuất bổ sung thiết bị dạy học nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lựa chọn và giới thiệu học sinh giỏi, xuất sắc để khen thưởng HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực