Văn bản liên quan
Góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ cho năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
18/06/2013
Ngày hiệu lực:
18/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Ngày ban hành:
18/06/2013
Ngày hiệu lực:
18/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập CBQL, GV tập huấn về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học và tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường trung học
Ngày ban hành:
18/06/2013
Ngày hiệu lực:
18/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các đơn vị Ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
17/06/2013
Ngày hiệu lực:
17/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực