Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc: Phạm Huy Văn
Họ và tên Phó Giám đốc: Phạm Huy Văn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Email phamhuyvan@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách