Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc: Ngô Ngọc Thư
Họ và tên Phó Giám đốc: Ngô Ngọc Thư
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 40/51 Trần Phú- Phường 8 -TP Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 05273501619
Email ngongocthu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách