Văn bản liên quan
Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên năm 2019
Ngày ban hành:
08/03/2019
Ngày hiệu lực:
08/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo đăng ký tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề xuất thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực