A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

       

   

          Để kiện toàn nhân sự cho phù hợp với tình hình mới, trong tháng 5 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, cụ thể như sau:

          1. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Thành Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 08/5/2021.

          2. Điều động và bổ nhiệm ông Dương Chí Tâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 26/5/2021.

          3. Phân công ông Nguyễn Thanh Giới, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm nhiệm vụ phụ trách Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai kể từ ngày 08/5/2021.

          4. Phân công ông Huỳnh Quốc Lực, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ phụ trách phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 26/5/2021.

          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ công tác./.


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết