Lịch công tác tuần

Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

Nội dung

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

19/9

- Chào cờ đầu tuần (7g30; Toàn cơ quan; P. Họp số 1).

- Tham gia báo cáo Hội thảo “Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ môi trường” (7g30; Đ/c Ái - PGĐ; TP. Tuy Hòa).

- Tham gia HT-TH “Nâng cao chất lượng QL, TC và hoạt động của nhóm trẻ… (19/9-21/9; Đ/c Thư, QĐ; Hà Nội).

-  Họp hội đồng Quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá trị (14g00; QĐ; P. Họp số 1).

- Họp Ban điều phối tiếp nhận quà tặng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (15g00; QĐ; P. Họp số 1).

- Kiểm tra điều kiện cấp phép hoạt động GDNGG chính khóa cấp Trung học tại TT Phú Hòa (14g00; P. GDTrHTX).

Thứ 3

20/9

- Nghiệm thu kết quả chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh (8g00; LĐS, đ/c Tâm, Châu; Đại diện các phòng CMNV; Hội trường).

- Thẩm định kế hoạch NH 2022-2023 Trường THPT Lê Trung Kiên (8g00; LĐS, các phòng ban liên quan; P. Họp số 1).

 - Họp triển khai TTHC mức độ 3, 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo (14g00; LĐS, VP, đại diện Phòng: GDTrH, GDMN-TH, QLCL; P. Họp số 2).

- Thẩm định kế hoạch NH 2022-2023 Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân (14g00; LĐS, các phòng ban liên quan; P. Họp số 1).

Thứ 4

21/9

- Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Phú Hòa (7g30; Đ/c Văn – PGĐ)

- Tham gia HT-TH “Nâng cao chất lượng QL, TC và hoạt động của nhóm trẻ… (Đ/c Ái - PGĐ, QĐ; Hà Nội).

- Thẩm định kế hoạch NH 2022-2023 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (8g00; LĐS, các PBLQ; P. Họp số 1).

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về nội dung tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU (9g00; GĐ; Tỉnh ủy).

- Tập huấn triển khai thí điểm giải pháp hồ sơ giáo dục và ký số SmartCA (14g00; LĐS, đ/c Pha, lãnh đạo P.GDTrH, VP; GM; tại Hội trường Sở).

- Dự HN tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (13g30; GĐ; UBND TP. Tuy Hòa).

- Thẩm định kế hoạch NH 2022-2023 Trường THPT Trần Bình Trọng (14g00; LĐS, các phòng ban liên quan; P. Họp số 1 ).

Thứ 5

22/9

- Tham gia HT góp ý XD Đề án “PCGDMN cho trẻ em MN 3, 4 tuổi…” (Đ/c Ái - PGĐ, QĐ; Hà Nội).

- Tham gia cùng Đoàn công tác Bộ GDĐT về làm việc với Trường PTDTNT tỉnh (8g00; LĐS, P. GDTrHTX).

- Dự họp bàn về việc nội dung các Đề án liên quan đến lĩnh vực VHTTDL (14g00; Đ/c Văn – PGĐ; UBND tỉnh).

 - Dự Hội thảo ứng dụng CNTT trong thi đua, khen thưởng (14g00; Đ/c Hoàng; KS. Hùng Vương).

Thứ 6

23/9

- Tổ chức luyện tập tổng hợp các nội dung KVPT huyện Phú Hòa (7g00 ngày 23, 24/9; Đ/c Văn – PGĐ).

- Tham gia cùng Đoàn công tác Bộ GDĐT về làm việc với P. GDĐT H. Đồng Xuân (8g00; LĐS, P. GDTrHTX).

- Dự HN TT về định hướng sửa đổi, BS NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (8g00; Đ/c Long; Kho Bạc tỉnh).

- Dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập” (14g00; Đ/c Thư – PGĐ; UBND tỉnh).

- Dự Tổng kết NH 2021-2022 tại H. Tuy An (14g00; GĐ).

Thứ 7

24/9

- Dự Lễ phát động chấp hành ATGT và HDKN LX AT đầu năm học 2022-2023 (7g00; Đ/c Tâm, đ/c Phú, GM; tại Trường THPT Nguyễn Huệ).

 

Tải xuống