Lịch công tác tuần

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Nội dung

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

26/9

- Chào cờ đầu tuần (7g30; Toàn cơ quan; P. Họp số 1).

- Dự HN trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu QG (8g00; GĐ; UBND tỉnh).

- Dự Tổng kết NH 2021-2022 tại H. Sông Hinh (13g30; GĐ, GM).

- Kiểm tra cấp phép thành lập cơ sở KNS Trường An – H. Tây Hòa (15g00; Đ/c Ái – PGĐ, QĐ).

Thứ 3

27/9

- Tham gia thực hành diễn tập KVPT Phú Hòa (từ 7g00, ngày 27/9-29/9; Đ/c Văn – PGĐ; H. Phú Hòa).

- Tổ chức tập huấn ND Chương trình GDMN theo chỉ đạo của Bộ GDĐT (7g30, ngày 27,28/9/2022: Đ/c Ái – PGĐ, P. GDMNTH, GTT; TX. Sông Cầu).

- Dự HN trực tuyến về BDKN cung cấp thông tin (8g30; Đ/c Tâm; VNPT tỉnh).

- Dự sơ kết công tác y tế trường học (8g00; Đ/c Ái – PGĐ; Bệnh viện tỉnh).

- Dự họp lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chính sách PCD Covid-19 (8g00; LĐS; UBND tỉnh).

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng NV công tác Tuyên giáo năm 2022 (từ 14g00, ngày 27,28/9/2022; Đ/c Tâm, đ/c Lập; Tỉnh ủy), hoãn.

 

Thứ 4

28/9

- Dự Khai mạc ĐH Đoàn TN tỉnh PY nhiệm kỳ 2022-2027 (7g30; GĐ; NVH Diên Hồng).

 

Thứ 5

29/9

- Dự và phát biểu tham luận tại ĐH Đoàn TN tỉnh PY nhiệm kỳ 2022-2027 (07g30; Đ/c Thư – PGĐ; NVH Diên Hồng).

- Tổ chức tập huấn ND Chương trình GDMN theo chỉ đạo của Bộ GDĐT (7g30, ngày 29,30/9/2022; Đ/c Ái – PGĐ, P. GDMNTH, GTT; TX. Đông Hòa).

 

Thứ 6

30/9

- Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh (8g; GĐ; Tỉnh ủy).

- Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa… (14g00; LĐS, P. QLCL, VP, đ/c Sinh, GM; P. Họp số 1).

Thứ 7

01/10

- Tổ chức thi cấp Chứng chỉ tiếng Ê Đê (7g30; Đ/c Thư – PGĐ, QĐ; Trung tâm GDTX-HN H. Sông Hinh). 

- Dự Lễ Đón nhận Bằng  CN Trường MN Hòa Thành đạt chuẩn QG mức độ 1 (7g30; Đ/c Ái – PGĐ; Điểm trường Phước Bình).

- Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương (từ 8g00, cả ngày; GĐ; UBND tỉnh).

 

Tải xuống