Văn bản liên quan
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2013 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo Tin học, Ngoại ngữ năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều chỉnh thời gian khai mạc và danh sách giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh đợt 2 năm 2013
Ngày ban hành:
12/06/2013
Ngày hiệu lực:
12/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực