Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
22/10/2013
Ngày hiệu lực:
22/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực