Văn bản liên quan
Giới thiệu cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"giai đoạn 2011-2013
Ngày ban hành:
16/04/2013
Ngày hiệu lực:
16/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kiểm tra công tác trật tự an toàn giao thông trong nhà trường năm 2013
Ngày ban hành:
16/04/2013
Ngày hiệu lực:
16/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổng kết tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học năm 2012 và kiến nghi, đề xuất giải pháp triển khai công tác y tế trường học năm học 2013-2014, phương hướng giai đoạn 2013-2015
Ngày ban hành:
16/04/2013
Ngày hiệu lực:
16/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013
Ngày ban hành:
16/04/2013
Ngày hiệu lực:
16/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực