Văn bản liên quan
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2012-2013 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
Ngày ban hành:
14/08/2013
Ngày hiệu lực:
14/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
13/08/2013
Ngày hiệu lực:
13/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đổi tên Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành Trường THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ngày ban hành:
09/08/2013
Ngày hiệu lực:
09/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành:
07/08/2013
Ngày hiệu lực:
07/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực