Văn bản liên quan
Huy động đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên, học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
19/09/2013
Ngày hiệu lực:
19/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lập danh sách học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác
Ngày ban hành:
04/09/2013
Ngày hiệu lực:
04/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ YÊN Gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
Ngày ban hành:
29/08/2013
Ngày hiệu lực:
29/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014
Ngày ban hành:
28/08/2013
Ngày hiệu lực:
28/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực