Văn bản liên quan
Kết quả phê duyệt danh sách học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
26/12/2013
Ngày hiệu lực:
26/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết quả xét trợ cấp Quỹ Tương trợ ngành
Ngày ban hành:
24/12/2013
Ngày hiệu lực:
24/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ năm 2013
Ngày ban hành:
24/12/2013
Ngày hiệu lực:
24/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2014
Ngày ban hành:
24/12/2013
Ngày hiệu lực:
24/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực