Văn bản liên quan
Kế hoạch Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở GDĐT dự khai giảng năm học 2013-2014 tại các cơ sở GDĐT trong tỉnh
Ngày ban hành:
03/09/2013
Ngày hiệu lực:
03/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký Sổ tay công tác Giáo viên năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
03/09/2013
Ngày hiệu lực:
03/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
Ngày ban hành:
03/09/2013
Ngày hiệu lực:
03/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký sách trang bị cho Tủ sách Giáo dục Pháp Luật trong nhà trường
Ngày ban hành:
03/09/2013
Ngày hiệu lực:
03/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực