Văn bản liên quan
Cử CB, GV dự khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục năm 2013
Ngày ban hành:
11/12/2013
Ngày hiệu lực:
11/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thiết bị thí nghiệm môn Vật lý, Hóa học và Sinh học phục vụ kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Ngày ban hành:
11/12/2013
Ngày hiệu lực:
11/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều chỉnh thành phần dự tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với cử tri ngành giáo dục và đào tạo Phú Yên
Ngày ban hành:
09/12/2013
Ngày hiệu lực:
09/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày ban hành:
06/12/2013
Ngày hiệu lực:
06/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực