Văn bản liên quan
Tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
Ngày ban hành:
21/10/2013
Ngày hiệu lực:
21/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018
Ngày ban hành:
21/10/2013
Ngày hiệu lực:
21/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013 -2018
Ngày ban hành:
21/10/2013
Ngày hiệu lực:
21/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
Ngày ban hành:
02/10/2013
Ngày hiệu lực:
02/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực