Văn bản liên quan
Chuẩn bị nội dung cho Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục lần thứ 3" năm 2019
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo thời gian kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực