Văn bản liên quan
Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013
Ngày ban hành:
12/07/2013
Ngày hiệu lực:
12/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo nhu cầu kinh phí chi trả thâm niên đợt 1 năm 2013
Ngày ban hành:
12/07/2013
Ngày hiệu lực:
12/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác PCCC, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
Ngày ban hành:
11/07/2013
Ngày hiệu lực:
11/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
10/07/2013
Ngày hiệu lực:
10/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực