Văn bản liên quan
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ, CBCĐ tại Hội nghị gắp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Phú Yên với CNVCLĐ năm 2019
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà sóat, đăng ký bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực