Văn bản liên quan
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2019
Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Cấp tiểu học)
Ngày ban hành:
31/05/2019
Ngày hiệu lực:
31/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực