Văn bản liên quan
Triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời công chức, giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cử người hỗ trợ học sinh khuyết tật nhận thưởng tại Lễ Tuyên dương học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn triển khai xây dựng xã hội học tập năm 2019
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực