Văn bản liên quan
Báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dự họp công bố kết luận thanh tra
Ngày ban hành:
26/08/2013
Ngày hiệu lực:
26/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo Hợp đồng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
23/08/2013
Ngày hiệu lực:
23/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành:
19/08/2013
Ngày hiệu lực:
19/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực