Văn bản liên quan
Thay đổi lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2012
Ngày ban hành:
05/03/2013
Ngày hiệu lực:
05/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kiểm tra công tác quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học được trang bị bằng nguồn vốn CTMTQG giáo dục và đào tạo và ngân sách tỉnh năm 2012
Ngày ban hành:
04/03/2013
Ngày hiệu lực:
04/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phê bình các đơn vị chưa nộp ghi thu, ghi chi học phí công lập năm 2012 và báo cáo quyết toán năm 2012
Ngày ban hành:
28/02/2013
Ngày hiệu lực:
28/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành:
27/02/2013
Ngày hiệu lực:
27/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực