Văn bản liên quan
Thực hiện đánh giá kết quả" Xây dựng THTT_ HSTC" và chỉ đạo điểm.
Ngày ban hành:
07/09/2010
Ngày hiệu lực:
07/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học Ngoại ngữ năm học 2010-2011.
Ngày ban hành:
07/09/2010
Ngày hiệu lực:
07/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác GDTX-CN năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
06/09/2010
Ngày hiệu lực:
06/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục dân tộc
Ngày ban hành:
06/09/2010
Ngày hiệu lực:
06/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực