Văn bản liên quan
Tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:
28/03/2013
Ngày hiệu lực:
28/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức tập huấn năm 2013
Ngày ban hành:
27/03/2013
Ngày hiệu lực:
27/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Phòng cháy và chữa cháy năm 2013
Ngày ban hành:
27/03/2013
Ngày hiệu lực:
27/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều chỉnh kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP từ thực chi ngân sách
Ngày ban hành:
25/03/2013
Ngày hiệu lực:
25/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực