Văn bản liên quan
Điều chỉnh kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP từ thực chi ngân sách
Ngày ban hành:
25/03/2013
Ngày hiệu lực:
25/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sử dụng tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô năm 2013 và các năm tiếp theo
Ngày ban hành:
18/03/2013
Ngày hiệu lực:
18/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình Quý I/2013 của ngành GDĐT Phú Yên
Ngày ban hành:
18/03/2013
Ngày hiệu lực:
18/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2013
Ngày ban hành:
18/03/2013
Ngày hiệu lực:
18/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực