Văn bản liên quan
Quyết định về việc thành lập các Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
22/06/2010
Ngày hiệu lực:
22/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình tháng 06/2010 của ngành GD&ĐT Phú Yên
Ngày ban hành:
22/06/2010
Ngày hiệu lực:
22/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xét cấp học bổng "Bảo Việt Tiếp bước cho em đến trường"
Ngày ban hành:
22/06/2010
Ngày hiệu lực:
22/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thông tư hướng dẫn báo cáo công khai tài sản
Ngày ban hành:
16/06/2010
Ngày hiệu lực:
16/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực